Ouders van jongeren met een Taalontwikkelingsstoornis

Welkom!

Kinderen ervaren emoties al vanaf zeer jonge leeftijd en gebruiken ze om hun wensen duidelijk te maken. Een lach wanneer papa of mama in het blikveld verschijnt; een boze kreet wanneer speelgoed buiten handbereik ligt. Kinderen leren steeds beter om deze emoties op effectieve wijze te uiten in verschillende situaties. Het goed omgaan met emoties is belangrijk in de ontwikkeling. Van kleine kinderen wordt nog wel geaccepteerd dat ze flink boos kunnen worden als ze hun zin niet krijgen, maar van oudere kinderen en volwassenen wordt niet meer verwacht dat ze rollend en krijsend in het gangpad van de supermarkt gaan liggen.

Het op "gepaste" wijze leren omgaan met emoties van jezelf en anderen is een proces waar veel bij komt kijken. Kinderen moeten hun eigen gevoelens kunnen herkennen en kunnen benoemen. Tijdens het opgroeien, leren zij met behulp van hun sociale omgeving (ouders, leerkrachten en leeftijdsgenootjes) wanneer ze wat zouden kunnen voelen, hoe ze dit zouden moeten uiten en tegen wie.

De sociale omgeving speelt dus een belangrijke rol. Communicatie is hierbij erg belangrijk. Maar wat gebeurt er als de communicatie niet vanzelf gaat? Voor kinderen en jongeren met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS, voorheen Ernstige Taal en Spraak Moeilijkheden) is communicatie met de mensen om hen heen niet vanzelfsprekend. Alle pubers zijn wel eens onredelijk boos. Maar als je niet goed uit je woorden kunt komen, is dit extra frustrerend. Wanneer is er sprake van normaal puberend gedrag en wanneer is extra begeleiding nodig? En hoeveel worden kinderen/jongeren met TOS gepest en hoe kan dit worden tegen gegaan?

Doel van onderzoek

Het is belangrijk om achterstanden op sociaal-emotioneel gebied te signaleren als een kind nog in ontwikkeling is. Niet alleen om de kans op problemen zo klein mogelijk te houden, maar ook om na te gaan wat de invloed is op het functioneren van het kind in te toekomst.

Door de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Leiden en Koninklijke Kentalis wordt momenteel onderzoek gedaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren met TOS. We willen de sociaal-emotionele ontwikkeling van een grote groep kinderen en jongeren met TOS in kaart brengen. Hiermee kunnen we een instrument ontwikkelen om problemen in de sociaal-emotioneel ontwikkeling vroegtijdig op te sporen. Daarnaast gaan we een ontwikkelingslijn schrijven voor ouders en professionals. Hiermee kunnen kinderen en jongeren met TOS beter begeleid worden en kunnen problemen voorkomen worden.

Er hebben zich 155 kinderen met TOS aangemeld voor dit onderzoek. Zij worden nu gevolgd in hun ontwikkeling. Alle kinderen hebben inmiddels twee keer deelgenomen. Vanaf april 2016 is de derde onderzoeksronde begonnen. Op de website zullen geregeld updates worden gegeven over het onderzoek.  

Wat houdt het onderzoek in?