Werkboek Psycho-educatie TOS

Auteur: Nelum Brummelhuis, Talent School Vught (Koninklijke Kentalis)
Methode: werkboek
Doelgroep: TOS kinderen 10-12 jaar (groep 7-8)
Individueel/groepsgewijs: beiden
Begeleiden met: Leerkracht, Logopedist en ouders

 

Download hieronder!
Les 1 en 2 voor docenten. Les 1 en 2 voor leerlingen
Les 3 en 4 voor docenten. Les 3 en 4 voor leerlingen

 

Doelstelling

Het doel is om groepsgewijs te leren over je TOS aan de hand van enkele logopedische aspecten (o.a.woordenschat, zinsbouw).

Inhoud

De schoollessen zijn opgedeeld in 4 thema’s:

Woordenschat & Woordvinding: allereerst wordt gevraagd aan de kinderen wat taal betekent. Dan wordt besproken wat taal is en wanneer je taal gebruikt. Er wordt ingegaan op hoe je woordjes leert, op het vinden van woorden en of je dat moeilijk of makkelijk vindt.

Zinsbouw: hier wordt geoefend met het maken van zinnen. Hoe maak je goede en foute zinnen. De kinderen worden ook uitgedaagd om te denken over taal. Waarom heb je zinnen nodig? Waar heb je zinnen voor nodig? Met behulp van opdrachten wordt geoefend met het leren zien van fouten in zinnen (bijvoorbeeld: werkwoorden). Daarnaast wordt er een schermspel gespeeld in tweetallen, kinderen geven elkaar kleuropdrachten.

Verhaalopbouw: Hier wordt gekeken naar de opbouw van een verhaal (begin? Probleem? Oplossing ? einde? De 4 W’s. In tweetallen wordt geoefend met het vertellen van een verhaal a.d.h.v. een vertelformulier (1 verteller en 1 observant). Belangrijke punten worden besproken voor in een gesprek (o.a. aandacht vangen, luisteren). Leerlingen gaan na wat zij al wel, soms of niet doen. Daarna wordt geëvalueerd met de hele klas. Er worden weer tips gegeven.

Durven spreken: Besproken wordt wat spreekangst is en welke lichamelijke reacties daar bij kunnen horen. Ook wordt gesproken over moed hebben. De kinderen denken na over hoe het komt dat iemand niet durft te spreken en in welke situaties dat kan gebeuren. Hoe zou jij je in deze situaties voelen? De kinderen bedenken nog meer situaties waarin je wel durft te spreken en situaties waarin je spreekangst hebt?

Er wordt besproken in welke gradatie je een bepaalde emotie voelt (niet-, beetje- , heel spannend). Middels een rollenspel wordt geoefend met durven praten. Kinderen bedenken tips voor iemand die het spannend vindt om in bepaalde situaties te spreken.

Een voorbeeldje

Om te oefenen met het maken van goede zinnen (thema 2 zinsbouw) wordt bijvoorbeeld het schermspel gespeeld. Er wordt in tweetallen gewerkt en ze krijgen de volgende opdracht: elk kind krijgt dezelfde kleurplaat, maar ze zien elkaar niet. Er zit een ‘scherm’ tussen hen in. De kinderen geven elkaar 6 kleuropdrachten. Hebben ze dezelfde kleurplaat gemaakt?

Werkvormen

Invuloefeningen, filmpjes op internet met kijkvragen, sociale interactie, rollenspel, opdrachten in tweetallen, woordweb