Spraaktaal

Auteur: Jet Isarin (2013)
Methode: gids/werkboek
Doelgroep: TOS jongeren vanaf 12 jaar, die op zoek zijn naar informatie over TOS, ervaringsverhalen en hulpmiddelen om over TOS te praten.
Individueel/groepsgewijs: beiden
Begeleiden met: Iedere volwassene (ouders, professionals)

Doelstelling

Het doel van het psycho-educatieboek is dat de jongeren zelfbewuster en sterker worden. Het werkboek biedt handvatten om na te denken en te praten over het leven met een taalstoornis.

Inhoud

Het boek is opgedeeld in hoofdstukken. Achterin het boek staat een woordenlijst met lastige woorden en ook een verwijzing naar handige websites.

De eerste twee hoofdstukken gaan over taal en taalstoornissen. Wat zijn taalstoornissen nou precies? En hoe kom je daar nu aan? Met behulp van de werkbladen schrijft de jongere bijvoorbeeld op wat hij moeilijk vindt met taal en wat hij nodig heeft om iets te begrijpen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de kwaliteiten. Wat is je grootste talent? Wat doe je graag?

In hoofdstuk 3 (kindertijd) en 4 (puberteit) gaat het over het leven met TOS. In de kindertijd is het leven anders, dan in de puberteit. Wat is er dan anders?

Hoofdstuk 5 gaat over vriendschap en lot- en bondgenoten. Hoe maak jij vriendschappen? Ook wordt ingegaan op pesten.

Hoofdstuk 6 gaat over je school en het vervolgonderwijs en hoofdstuk 7 over werken/arbeidsmarkt.

Een voorbeeldje

Hoofdstuk 5 gaat over vriendschap en lot- en bondgenoten. Hoe maak jij vriendschappen? Ook wordt ingegaan op pesten. In de werkbladen kun je invullen wat je denkt en voelt als je een conflict hebt (‘Als ik een conflict hebt met iemand zijn mijn gedachten:….’), waarom je wel/niet gepest wordt (‘Ik denk dat ze me niet pesten omdat:………….’) en wat je nodig hebt om beter om te gaan met pesten (‘Wat heb je nodig om beter om te gaan met conflicten of om aan uitsluiting en pesten een einde te maken? Van wie?).

Werkvormen

Invuloefeningen, ervaringsverhalen/interviews, tips