Oudercursus TOS

Auteur: Anita van de Wetering, Sint Marie Eindhoven (Koninklijke Kentalis)
Methode: cursus
Doelgroep: Ouders van kinderen (6-12 jaar) met TOS
Individueel/groepsgewijs: groepsgewijs
Begeleiden met: Gezins/opvoedingsbegeleider, logopedist

Doelstelling

Door deel te nemen aan dit groepsprogramma herkennen ouders ervaringen, gedachten en gevoelens van andere ouders en kunnen zij elkaar steun bieden. De uiteindelijke bedoeling is dat de ouders zich beter toegerust voelen om met hun kind met TOS te communiceren.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt er ingegaan op de betekenis van een taalontwikkelingsstoornis. Welke vormen zijn er en wat betekent het voor de communicatie met het kind. En waarom verloopt de communicatie met een kind met een taalontwikkelingsstoornis anders? Er worden handvatten gegeven hoe de communicatie tussen ouder en kind in dagelijkse situaties soepeler kan verlopen, hoe ouders hun kinderen beter kunnen begrijpen en hoe de communicatiestijl enigszins aangepast kan worden. Ouders krijgen huiswerkopdrachten. Met de opdrachten worden ze  uitgedaagd om na te denken over hoe hun kind communiceert, hoe zij met hun kind communiceren en situaties te beschrijving waarin het kind vastliep in de communicatie. Elk volgende bijeenkomst worden de opdrachten groepsgewijs besproken. Tevens krijgen ouders de gelegenheid om vragen te stellen aan de begeleiders en ervaringen uit te wisselen met andere ouders.

De oudercursus bestaat uit 5 ouderavonden.

Ouderavond 1: besproken wordt wat TOS is aan de hand van een filmpje. Ouders bespreken in groepjes met elkaar welke ervaringen zij hebben met hun kind. Wat is de diagnose en hoe gingen zij en hun kind ermee om?

Ouderavond 2: Er wordt uitgelegd wat taal en communicatie is en de theoretische achtergrond hiervan. Ouders denken met elkaar na wat er qua taal en communicatie anders gaat bij hun kind. Er wordt kort ingegaan welke gevolgen dat kan hebben (bijvoorbeeld ook op sociaal gebied).

Ouderavond 3: Uitleg over hoe de TOS invloed op kan hebben op de TOS en welke verschillende uitingsvormen er zijn. Er wordt besproken hoe ouders hun kinderen kunnen helpen in de communicatie (visualisaties, schematisering,  je (luister)houding, je eigen gedrag, mimiek). Wat gaat er al goed en wat kan beter? In de huiswerkopdracht werken ouders aan hun verbeterpunten.

Ouderavond 4: Twee ervaringsdeskundigen (jongeren van Stichting Spraaksaam) vertellen over hun eigen ervaring met TOS en over Spraaksaam.

Ouderavond 5: Hoe reageer je als je een vol hoofd hebt? Dit onderwerp wordt besproken aan de hand van het Vollehoofdenboek (Kraijenhof, 2010). Hoe werkt je eigen balans? Wat kost energie en wat levert energie op? Maar hoe werkt dat bij je kind en hoe reageer jij daarop? Dit zijn onderwerpen waarover gesproken wordt met de groep. Ter afsluiting is er een evaluatie. Hoe zijn de opdrachten gegaan en heb je nog vragen.

Een voorbeeldje

En voorbeeld van een huiswerkopdracht naar aanleiding van bijeenkomst 1: schrijf voorbeeldsituaties op waarin duidelijk wordt waar jullie en jullie kind tegen aan lopen in de communicatie. Beantwoord de volgende vragen:

Wat gebeurde er? Waar gebeurde het? Wie waren erbij betrokken? Hoe reageerde je kind? Hoe reageerde de ander? Wat ging er mis en waarom ging het mis?

Werkvormen

Ervaringen delen, filmpje op internet, rollenspel, huiswerk, invulopdrachten