COM-pas

Auteur: Stichting Spraaksaam en Koninklijke Kentalis
Methode: pasje/app
Doelgroep: TOS kinderen en jongeren die visuele ondersteuning zoeken in de communicatie
Individueel/groepsgewijs: individueel
Begeleiden met:

Doelstelling

De bedoeling van Com-pas is het helpen van jongeren bij de communicatie in moeilijke situaties.

Inhoud

Op het kaartje/app staat welke communicatieve problemen het kind heeft. Het kind kan het pasje/de app aan andere laten zien, als hij zich in een moeilijke situatie begeeft. De andere personen kunnen dan lezen hoe ze het kind kunnen helpen met communiceren. Op het pasje/app staat je naam en daaronder dat je moeite hebt met het begrijpen en uiten van taal. Je kunt in maximaal 4 zinnen aangeven wat je dan moeilijk vindt (bijv. ’ik kan niet op woorden komen’).

Op de achterkant staat hoe je geholpen kunt worden. Ook hier kun je in maximaal 4 aangeven wat je nodig hebt (bijv. ’rustig te praten’).

Een voorbeeldje

Stel je staat in het gemeentehuis en je moet een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Het is er super druk en je hoort de mevrouw achter de balie amper. Ze stelt je moeilijke vragen. Je probeert te antwoorden, maar ze snapt jou niet. Geef het pasje. Daar staat op wat je nodig hebt; praten in korte zinnen, geef me tijd om te antwoorden etc.

(ervaringsverhaal n.a.v. een gesprek met een meisje van Stichting Spraaksaam).

Werkvormen

Inzetten pasje/app, sociale interactie