Het Schoolplein project

                           
Onderzoek naar sociale inclusie voor iedereen

De pauze is waar hét gebeurt. Jongeren sluiten vriendschappen, bespreken hun problemen en worden verliefd. De vrije tijd op school biedt jongeren de perfecte omgeving om zich voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden als volwassenen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen en adolescenten met gehoorverlies, autisme of taalstoornis hebben om verschillende redenen minder toegang tot hun sociale omgeving dan andere kinderen en adolescenten, al van jongs af aan. Dit heeft effect op hun sociale en emotionele ontwikkeling.


Prof. dr. Carolien Rieffe: 'Mijn punt is dat we die toegang tot de sociale wereld moeten vergroten, zodat iedereen optimale kansen krijgt tot sociaal leren.
Want dat doe je vooral door sociale interactie met je peers, niet met professionals of je ouders.
Je leert door vallen en opstaan met je leeftijdsgenoten. Hoe gedraag je je in een groep, hoe leer je onderhandelen.
Je moet ruzie kunnen maken en weer goed maken.

Lees hier het volledige artikel 

Dit project, met en voor jongeren, creëert een inclusieve schoolomgeving buiten het klaslokaal, wat de kwaliteit en kwantiteit van sociale participatie voor jongeren op school bevordert. We kijken naar manieren waarop de sociale participatie van deze leerlingen kan verbeteren door aanpassingen te maken in de schoolomgeving; niet alleen in de klas, maar ook tijdens de pauzes, bijvoorbeeld in de kantine, de gangen of op het schoolplein. Hierin wordt zowel de culturele, sociale alsook de fysieke omgeving meegenomen. We zijn opzoek naar antwoorden op vragen als: hoe kan de omgeving zorgen voor meer inclusiviteit?  En wat zeggen leerlingen er zelf over?

Meedoen? Dat kan! 
- Informatie voor scholen

Om dit project te kunnen uitvoeren, is er een subsidie van NWO verkregen. Meer informatie is hier te vinden.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Leiden - Delft - Erasmus en Groningen, en vindt plaats in het kader van het Center for BOLD Cities.