Nieuwsarchief

Depressieve gevoelens en emotieregulatie bij TOS

depressie sociale steun

Kinderen met TOS tussen de 9 en 16 jaar oud rapporteren meer depressieve gevoelens dan kinderen zonder TOS, maar er zijn veel verschillen tussen kinderen. Deze verschillen hangen samen met de emotieregulatie strategieën die kinderen gebruiken. Als kinderen (met en zonder TOS) meer helpende strategieën ontwikkelen, zoals hulp vragen, jezelf afleiden en proberen problemen minder groot te maken (trivialiseren), rapporteren zij minder depressieve gevoelens. Als kinderen zich echter veel zorgen gaan maken om een probleem, of agressief worden in moeilijke situaties, hangt dit juist samen met meer depressieve klachten. Door kinderen te helpen in verschillende situaties helpende emotieregulatie stratagieën te kiezen, kunnen de negatieve gevoelens afnemen. Wil je meer weten, download dan hier het open access artikel. Lees je liever in het Nederlands: download dan de EmoTOS brochure