Nieuwsarchief

Emotie begrip in dove kinderen met CI

CTP pilot5

Kinderen leren emoties herkennen en begrijpen in contact met andere mensen. Toegang tot sociale interactie en goede communicatie is daarom een voorwaarde. Hoe verloopt deze ontwikkeling bij dove kinderen met CI? Een eerste stap in de ontwikkeling is het herkennen van emoties in gezichten. Waar richten dove en horende kinderen hun aandacht op? Zijn er verschillen in waar ze kijken en hoe lang? Yung-Ting, onze promovenda uit Taiwan, doet hier onderzoek naar door middel van eye-tracking technologie. De dataverzameling is begonnen in Nederland en wordt voortgezet onder dove en horende Taiwanese kinderen. Hierdoor kunnen culturele verschillen in de emotieherkenning worden onderzocht.