Nieuwsarchief

Voortgang EmoTOS bij Klankbord bijeenkomst besproken

In het najaar van 2016 is de tweede klankbord bijeenkomt gehouden van het EmoTOS onderzoek. Opnieuw verzamelden mensen uit de praktijk, een moeder van een kind met TOS, een ervaringsdeskundige en de onderzoekers zich in Utrecht. Daar hebben we de voortgang van het onderzoek, de eerste resultaten en de projecten voor de praktijk besproken. Twee projecten voor de praktijk zijn inmiddels afgerond:

Ten eerste zijn de data van het EmoTOS onderzoek toegevoegd aan Emotieweb (www.emotieweb.nl), waarmee professionals specifieke onderdelen van het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen met TOS kunnen screenen.

Ten tweede is er een inventarisatie gemaakt van de beschikbare materialen voor psycho-educatie van kinderen en jongeren met TOS. De materialen zijn verzameld en inhoudelijk beoordeeld zodat professionals toegang krijgen tot en inzicht krijgen in het beschikbare materiaal. Daarnaast kan inhoudelijk worden beoordeeld voor welke gebieden materialen nog ontbreken. Onder het kopje 'professionals' op deze site is het schematisch overzicht beschikbaar gemaakt en staat een theoretische uitleg bij het schema. Beide projecten werden enthousiast ontvangen door de klankbord groep.

Tot slot is de opzet van een informatiebrochure besproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met TOS. Het plan is om per onderwerp van het onderzoek(bijvoorbeeld emotie regulatie of empathie) een kort stukje te schrijven over wat het is, hoe het zich ontwikkelt en hoe taal en communicatie hierbij van invloed zijn. Vervolgens bespreken we wat bekend is over kinderen met TOS op dit gebied. We gebruiken hierbij kennis uit de literatuur en natuurlijk uit het EmoTOS onderzoek. De klankbordgroep heeft feedback gegeven over de vorm en inhoud zodat hij aan zal sluiten bij de wensen van de praktijk. Zo wilden zij liever per onderwerp een op zich zelf staand document, zodat delen los kunnen worden gebruikt. Ook raadde de klankbord aan om een versie voor professionals en een versie voor ouders te schrijven. Tot slot willen zij graag een rubriek wat helpt? waarin zal worden besproken wat ouders en professionals kunnen doen om de ontwikkeling te bevorderen. Neeltje gaat hiermee aan de slag. November 2017 hopen we de informatiebrochure te kunnen presenteren.

Het was weer een waardevolle bijeenkomst. Als onderzoeker is het belangrijk voor ogen te houden voor wie je het onderzoek doet en hoe je de informatie het beste kunt presenteren. Door al feedback te krijgen voor projecten zijn afgerond, kunnen we nog bijstellen hoe we het doen. Hierdoor hopen we dat de kennis iedereen bereikt die er wat aan heeft.