Privacy

Uw gegevens en antwoorden die u en uw kind geven op de vragen worden gecodeerd en opgeslagen in onze beveiligde database in het LUMC. Zo is alleen door de hoofdonderzoeker na te gaan van wie welke informatie afkomstig is. Deze informatie zal anoniem geanalyseerd worden om zo te bekijken hoe kinderen met een gehoorverlies als groep zich ontwikkelen. Het gaat dus niet om de individuele ontwikkeling van uw kind.

Op de video’s worden geen persoonsgegevens genoteerd, alleen de code die wij aan uw kind toewijzen. Ook bij de online in te vullen en te versturen vragenlijsten maken wij gebruik van codes, zodat de gegevens niet naar u herleid kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek kunnen ter publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift aangeboden worden aan een uitgever, maar ook dan zijn de gegevens niet herleidbaar tot een individu. Wij zijn verplicht uw onderzoeksgegevens (anoniem) 15 jaar te bewaren. Uiteraard kunt u alleen meedoen aan het onderzoek als u hiervoor uw toestemming verleent.

De resultaten van dit onderzoek zullen we gebruiken om materialen te ontwikkelen ten behoeve van de begeleiding van kinderen met gehoorverlies. We hopen dat u hier aan bij wilt dragen door deel te nemen.