Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Vragenlijst

Als u in overleg met uw zoon/dochter besluit mee te werken aan het onderzoek sturen we u een vragenlijst die u zowel digitaal (via deze website) als op papier kunt invullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer een uur in beslag nemen. Dit kan tijdens een bezoek bij u thuis maar ook op elk ander gewenst moment. De vragen zullen gaan over de ontwikkeling van uw kind, hierbij kunt u denken aan vragen over communicatie, taal, omgaan met emoties, maar ook vragen over het gedrag van uw kind, de begeleiding van het gezin, de school waarop uw kind zit, etc. 

Vragen en spelletjes

Verder nemen we contact met u op om eenmalig bij u thuis of eventueel bij uw kind op school langs te komen om hem/haar zelf te vragen hoe het gaat. Dit gebeurt door middel van vragenlijsten en kleine taakjes en spelletjes op een computer. Vragen zullen gaan over eigen en andermans emoties zoals angst en boosheid. Dit onderzoek met uw kind zal twee uur duren. Om achteraf te kunnen beoordelen of de taken op de juiste manier gescoord zijn en te vergelijken of alle testleiders op dezelfde manier te werk zijn gegaan, worden er video-opnamen van de testsessie met uw kind gemaakt.

Gegevens

Ook zullen we met uw toestemming bij het audiologisch centrum en eventueel de KNO-arts waar uw zoon/dochter bekend is achtergrondinformatie opvragen. Hierbij valt te denken aan een hoortest, taaltest of het spraakverstaan en kenmerken van hoortoestellen of een eventueel cochleair implantaat. Deze gegevens willen we graag koppelen aan de schoolprestaties van uw kind waarvoor we met uw toestemming op school eventuele CITO-scores zullen opvragen.