Welkom

Iedereen is wel eens verdrietig, boos, of juist blij. Hoe je omgaat met emoties is heel belangrijk in sociaal contact. Hoe laat je zien dat je iets niet leuk vindt? Hoe reageer je als je een spel wint? Wat doe je als je jaloers bent? Kinderen leren hun emoties te herkennen, te begrijpen en leren hoe ze hun gevoelens kunnen uiten. Dit gebeurt onder invloed van ouders en docenten, maar ook vrienden spelen een belangrijke rol. Communicatie is hierbij erg belangrijk.

Wat gebeurt er als je minder begrijpt van de communicatie om je heen? Of als de toegang tot deze communicatie bemoeilijkt wordt? Kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende en dove kinderen kunnen hun gedachten en gevoelens moeilijker onder woorden brengen, en/of hebben moeite anderen te begrijpen. Hierdoor is het leren over je eigen en andermans gevoelens moeilijker. Binnen het Focus on Emotions lab van Universiteit Leiden doen wij onderzoek naar de gevolgen van communicatieproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

EmoTOS

In het EmoTOS onderzoek kijken we naar de emoties en sociale relaties van kinderen en jongeren tussen de 9 en 15 jaar met een Taalontwikkelingsstoornis. Alle kinderen doen drie keer mee aan het onderzoek. Tussen april en december 2016 gaan we opnieuw bij alle kinderen langs voor het derde en laatste deel van het onderzoek. Klik voor meer informatie op het EmoTOS- tabblad

DECIBEL

In het DECIBEL project doen wij onderzoek naar kinderen met gehoorverlies. Heb jij een brief thuis gekregen over dit onderzoek en wil je meer weten? Klik dan op het DECIBEL-tabblad bovenaan deze pagina.

Emoties en cultuur

Daarnaast doen wij onderzoek naar emoties bij jongeren. Hierbij kijken we naar hoe iemands cultuur invloed heeft op emoties. Wil je meer weten over dit onderzoek? Klik dan op het EMOTIES EN CULTUUR-tabblad bovenaan deze pagina. 

 

Partnerorganisaties:

logo Kentalisnsdsk    lumc    autisme   Logo-SpraakSaam   leiden

Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door:

nutsohra-logo-2013nieuwnwoStichting Het Heinsius-Houbolt fonds

Laatste Nieuws

Provocatie in pubers

Kinderen die een gevoel van controle hebben over hun sociale omgeving laten zich minder snel provoceren tijdens online gaming. Dit blijkt uit onderzoek van Carolien Rieffe en Sheida Novin. Zij vroegen kinderen een spel te spelen tegen een onbekende leeftijdsgenoot, die in werkelijkheid niet echt was. Tijdens het spel werd de leeftijdsgenoot steeds onaardiger. Alle kinderen werden hier natuurlijk boos om. Maar dit goldt minder voor kinderen die een gevoel van controle hadden in hun sociale relaties. Lees hier meer.

Samen spelen en leren met gebarenapp

Samen kunnen kletsen is belangrijk voor vrienden. Maar hoe gaat dat tussen dove en horende kinderen? Tom laat bij Koffietijd zien hoe hij samen met zijn vriendje gebaren leert met de gebaren-app van de NSDSK. Hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling en gebruikt de app met veel plezier.   

Brandbrief voor passend onderwijs

Kinderen met TOS ondervinden vaak sociale en emotionele problemen als gevolg van hun taalproblemen op jonge leeftijd. Maar deze problemen worden niet altijd herkend en erkend. Vooral als de taalachterstand afneemt, worden secundaire problemen onvoldoende serieus genomen, waardoor kinderen niet langer in aanmerking komen voor een indicatie. Dit kan schrijnende gevolgen hebben. Hieronder een brandbrief van de ouders van een jongen met TOS. Het taalniveau van deze jongen is inmiddels gemiddeld, maar de secundaire problemen worden onvoldoende erkend op school. Eind juni zit hij al 14 weken thuis en kunnen zijn ouders geen passend vervolg onderwijs vinden. Met de brief hopen zij aandacht te vragen bij het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie voor de impasse waarin zij zich bevinden.

Lees meer...